Vad är yoga och vad är det bra för?

2021-03-22

Vad är egentligen yoga och vad ska det vara bra för? För många kanske yoga förknippas med ”mindfullness” och stretch, men yoga är mer än så. Yoga är en etablerad träningsform där både psyke och fysik kan tränas. Med yoga som träningsform kan du exempelvis träna upp din rörelseförmåga, rörelsereaktion och även stärka ditt psyke. Med hjälp av yoga kan du hjälpa dig själv att läka eller förebygga muskelskador och stress. I denna text kommer du få en inblick i hur yoga kan hjälpa oss människor både fysiskt och psykiskt.

Yoga är en gammal disciplin som blivit allt mer populär på senare tid, framförallt i västvärlden. Yoga utövas idag av många människor från olika delar av världen med olika bakgrund. Formen utövas inte bara för sina fysiska delar utan också för den kroppsförbindelse som den främjar, till skillnad från de flesta andra träningsformer som går att utöva. Uppskattningsvis praktiserar ungefär en halv miljon svenskar yoga. De främsta orsaker till utövandet av yoga är att 66% upplever mer energi efter ett yogapass. Förbättring av immunförsvaret upplever ca 50%, hälsoförbättring och sjukdomsförebyggande, 28%. De anledningar som främst gör att människor börjar med yoga är att personer upplever ryggsmärta, ca 20%, artrit ca 6% och stress ca 6%.

Effekterna av yoga på hjärnan i förhållande till motorisk prestanda

I en berättande recension har de tittat på om Yoga kan förändra effekterna på hjärnan i förhållande till den motoriska prestandan. Studien visar att yoga har en positiv effekt på inlärningshastighet, hastighet och noggrannhet av en motorisk rörelseuppgift genom att öka uppmärksamheten och minska stress genom att skapa en bättre kontroll av sensomotoriska rytmer, alltså en slags muskelreaktion. Även sensorisk medvetenhet, parasympatisk aktivitet och främja självreglering är något yogan kan förbättra hos de personer som utövar yoga.

Yoga visar även en minskning på människors hotsignaler, öka smärttolerans, minska smärtans obehag samt minskar ångest. Förändringar som dessa är förknippade med en förändring av specifika områden i hjärnan som, amygdala, insula och hippocampus.

Insula: Känslan av kroppens inre tillstånd. Insula är även inblandad i att reglera kroppens kroppsliga funktioner, som uppmärksamhet, minne, emotioner, empati, språk, tidsuppfattning, balans, smak-, lukt och hörselupplevelser samt musikupplevelser. Amygdala: Koppling mellan inkommande sinnesinformation, och de fysiologiska och beteendemässiga förändringar som kopplas till emotionella reaktioner. Så som positiva och negativa känslor.

Hippocampus: Är involverat i minnesbildning och lokalsinne och tar även emot impulser från känsel- och sinnesorgan.

Baserat på denna studie kan man se att utövning av Yoga underlättar motoriskt lärande, ökar kroppsmedvetenhet och minskar smärta. Detta är förknippat med en mängd olika förändringar i människans hjärnaktivitet och dess struktur.

Stress och ryggsmärtor är dessvärre två faktorer till att sjukfrånvaro. I en undersökning i Storbritannien rapporterades en siffra på att sjukfrånvaro relaterat till stress och ryggsmärta kostade samhället ca 17 miljoner pund per år vilket motsvarar ungefär 200 miljoner svenska kronor. 2011 visade det sig att nästan 11 miljoner sjukfrånvarodagar rapporterades till hälso-säkerhetschefen pga arbetsrelaterad stress och att 7,6 miljoner arbetsdagar gick förlorade i muskelrelaterade skador varav 40% av dessa var relaterade till ryggsmärta. Forskning har visat att arbetsinterventioner har haft en positiv utveckling för att minska stress och ryggsmärta. Kognitiv beteendeterapi och program för stresshantering har visat sig vara den mest effektiva för att hantera arbetsrelaterad stress och träningsprogram för att minska risken för arbetsrelaterad ryggsmärta. Även arbetsprogram för fysisk aktivitet har visat positiv inverkan på anställdas fysiska och mentala hälsa.

Yoga är en sorts form av fysisk aktivitet som blir alltmer vanligare på arbetsplatser för att förbättra människor hälsa och välbefinnande. Yoga är en gammal form av hälsofrämjande verksamhet som inkluderar fysisk aktivitet, andningsövningar, avslappningstekniker och meditationsmetoder för att förbättra mindfulness och kroppsmedvetenhet. Nyare forskning visar att yoga är en effektiv metod för att hantera flera kroniska hälsotillstånd, så som, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer, ångest, stress, migrän och kronisk ryggsmärta.

Ny forskning har visat på att Yoga kan vara effektivt mot för att minska stress och ryggsmärta. Dock är det endast två randomiserade, kontrollerade studier som är utvärderade på yogans effektivitet på arbetsplatsen för att förbättra psykiskt välbefinnande och minska risken för stress på arbetsplatsen och ingen studie har direkt mätt effekten för att minska ryggproblem med hjälp av yoga. Studien använde sig av 59 personer som inte var aktiva inom yoga. Ungefär 30 personer ingick i en kontrollgrupp och de andra 30 ingick i gruppen som fick utöva yoga för studiens syfte. Medelåldern i gruppen var ca 45 år och 90% var kvinnor. Fler än hälften av kvinnorna jobbade inom sektorn för hälsa, socialvård och utbildning. I studien fick deltagarna delta i ungefär 6 stycken yogapass och utöver det göra ca15 stycken yogaövningar hemma under en 8 veckors period. Snittet av pass som genomfördes utav personerna var 21 stycken yogapass, vilket motsvarar ca 2,6 pass i veckan.

Figurerna nedan visar en linjär regression på hur kontrollgruppen vs yogagruppen har reagerat på stress efter det åtta veckor. Figuren visar att det finns en signifikant minskning av upplevd stress och ryggont hos de personer som utfört yoga gentemot kontrollgruppen och en viktig skillnad av förbättring av psykologiskt välbefinnande.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss