Känslan av total koncentration - FLOW

2020-08-06

Denna artikel är baserad på ett TED-Talk av den världskände professorn Mihaly Csikszentmihalyi.

För 45 år sedan myntade den ungerska professorn Mihaly Csikszentmihalyi det numera mytomspunna begreppet flow. Du har säkerligen hört någon idrottare beskriva sin prestation som att hen kände att hen var inne i “zonen” och det är just detta som Csikszentmihalyi bestämde sig för att undersöka närmare. Vad är detta och hur tar vi oss dit? Under tjugo år forskade han och här redovisas några av de saker hans forskning kom fram till.

Den unge forskaren Csikszentmihalyi bor och arbetar i USA vid University of Chicago. Han har fastnat kring frågeställningen vad som gör oss människor lyckliga och vilka faktorer som påverkar. I sina studier finner han att trots att utvecklingen gått framåt och fler och fler har fått bättre levnadsvillkor så verkar inte fler bli lyckliga. Hur kommer det sig? Studerar man grafen nedan ser man att trots en fördubbling i ekonomisk tillväxt från 50-talet till 90-talets USA (justerad för att ta inflation i beaktning), så ligger andelen lyckliga personer på nästintill exakt samma nivå. Om något aningen lägre. Detta betyder emellertid inte att pengar inte har någon inverkan, för faktum är att av de som lever i fattigdom är det färre som skattar sig som lyckliga. Däremot betyder det att när vi har nått en viss ekonomisk nivå, en bit över fattigdomsgränsen, så påverkar det inte vår lycka nämnvärt mycket. Avsaknad av grundläggande resurser kan påverka vår lycka negativt, men tillgången till resurser gör oss inte lyckligare. Så vad är det då som gör oss lyckliga?

Flow - total koncentration

Csikszentmihalyis teori baseras på att det är i sinnesstämningen flow som vi människor är som mest lyckliga. Flow kan definieras som det sinnestillstånd vi upplever när vi är totalt koncentrerade eller uppslukade av en uppgift vi har i våra händer, så uppslukade att vi glömmer bort allt annat. Kanske kan du känna igen beskrivningen från något tillfälle i ditt liv. Grundläggande för hela idén om flow är grafen du ser här nedan. På x-axeln, den liggande axeln, finner vi färdighetsnivån. För att kunna nå sinnestillståndet som han valt att kalla för flow så måste vi vara skickliga på det vi ska utföra. Vill man nå flow när man målar måste man vara duktig på att måla. Vi kan alltså inte nå flow hur som helst eller när som helst. Utöver detta krävs också att vi utmanas på en lagom nivå, baserad på vår skicklighetsnivå.

Tittar vi närmare på denna graf ser vi några mycket intressanta fält. Är utmaningen stor och skicklighetsnivån låg, skapar det oro och ångest. Är utmaningen liten och skicklighetsnivån hög, så skapar det uttråkning och avslappning. I takt med att de två faktorerna ökar, både skicklighetsnivån och utmaningen så ser vi begrepp som klingar långt mer positivt: kontroll och upphetsning. Allra längst upp till höger hittar vi den magiska plats som kallas för flow, där vi känner både iver inför utmaningen och en stark självsäkerhet. Den sinnesstämning där vi kan uppslukade lukas totalt av den utmaning vi står inför.

Hur man når flow

Så hur gör du för att nå zonen själv eller för att hjälpa någon du coachar? I en tidigare publikation av Csikszentmihalyi skriver densamme:

My experience is what I agree to attend to. Only those items which I notice shape my mind.

Med detta menas att vi har ett begränsat fokus och medvetande. Endast de saker man faktiskt lägger märke till kommer forma ens sinne. För att kunna nå flow så behöver du alltså begränsa dina intryck genom att minska antalet distraktioner. Detta leder i sin tur att du kan utnyttja ditt begränsade fokus på rätt saker, istället för på distraktionerna. Detta kan tränas till exempel genom det vi skrev om i den föregående artikeln, om emotionell intelligens och att hantera våra känslor. En annan faktor som kommer spela en viktig roll är den om motivation. Vi behöver vara genuint intresserade av det vi vill uppnå, alltså ha en inre motivation. Det räcker inte med att coachen ropar, hejar och pushar utan även adepten behöver ha ett äkta intresse för uppgiften och målet. När den huvudsakliga motivationen istället är yttre motivation tenderar fokus att hamna på en själv och eventuella tillkortakommanden, vilket gör oss självmedvetna och därmed distraherade från uppgiften framför oss. Med andra ord:

  1. Du måste vara duktig på det du ska göra för att kunna nå flow. Du måste träna mycket.
  2. Utmana dig själv på rätt nivå. Blir det för svårt så riskerar utmaningen att skapa en känsla av ångest, och blir det alldeles för lätt så blir det tråkigt.
  3. Du behöver vara genuint intresserad och ha en inre motivation. Mer om motivation hittar du här.
  4. Minimera distraktioner. Ditt sinne kan bara hantera en begränsad mängd information åt gången.

Dessa är fyra punkter som påverkar chansen att nå flow. Påverka det du kan påverka och lämna resten åt ödet. På så vis blir det lättare att fokusera på det som faktiskt går att göra något åt. Ytterligare ett sätt att förbättra sina chanser att lyckas är att visualisera, vilket du kan läsa om här.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss