Tänk positivt, nå längre - Emotionell intelligens, Del 2

2020-11-16

Det går att komma långt bara genom att anamma ett visst tankemönster. Hur vi hanterar negativ feedback och förvaltar den kan ha en stark påverkan i hur vi lyckas nästa gång vi försöker. Med ett optimistiskt tankesätt följer en större chans att lyckas bättre.

I en tidigare artikel berättade vi om något som kallas emotionell intelligens. För att sammanfatta det i korta drag så handlar det om att lära sig att uppfatta, använda, förstå och tygla sina känslor och förvandla dem till en positiv drivkraft. En av de stora nycklarna för att lyckas är optimism, att tänka positivt. En rad studier har visat att det finns en stor kraft att hämta i något så iögonfallande trivialt som att tänka positivt.

Den här gången börjar vi med en italiensk studie där man undersökte kopplingen mellan optimismens påverkan på vårt psykiska och fysiska välmående. Faktum är att tidigare studier har kunnat visa en negativ korrelation (alltså att de två verkar motverka varandra) mellan optimism och depression samt även optimism och självmordstankar. Det betyder givetvis inte att man botar depression bara genom att säga åt någon att tänka positivt, att ändra tankemönster kräver i regel terapi, men det verkar som att optimism och depression kan vara motpoler mot varandra. Forskningen har visat exempel där bara ett tillfälle av kognitiv beteendeterapi, där patienten får träna upp ett mer optimistiskt tankemönster kan medverka till välmående.

I en nederländsk studie undersöktes människors hur olika människor hanterade en krissituation rent mentalt och hur deras närvaro eller frånvaro av optimism efter krissituationen påverkat hur de mått efter att olyckan ägt rum. Den 13:e maj, år 2000 inträffade en explosion i en depå med fyrverkerier i Enschede, Nederländerna. 23 människor dog och ytterligare över 900 människor skadades, allt detta trots att man fått godkänt vid alla säkerhetskontroller. Forskarna fann att de som hade ett pessimistiskt tankesätt hade större risk att få allvarliga depressionssymptom, ångest, sömnproblem med mera.

Även vad gäller fysisk hälsa finns det studier som visar samband mellan optimism och hälsosamma levnadsvanor. I just detta exempel såg man en korrelation mellan optimism och att hålla sig ifrån rökning, alkohol och bättre motionsvanor. En annan studie har också påvisat att risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är lägre bland individer med ett optimistiskt tankesätt.

Men optimism påverkar även våra idrottsliga prestationer. I ett flertal studier har man testat att låta idrottare genomföra ett försök i sin idrott, t.ex. som i den här studien med simmare, givit dem negativ feedback efter första försöket (även om det egentligen gått bra) och sedan låtit dem testa igen. De simmare som hade ett optimistiskt tankesätt, trots den negativa feedbacken efter förstavarvet, lyckades i regel bättre under det andra varvet. De simmare som istället haft ett pessimistiskt tankesätt lyckades inte vända den negativa feedbacken utan presterade sämre under varv nummer två. Det ska också tilläggas att det finns studier där man inte kunnat uppvisa några tydliga skillnader, men de flesta verkar ändå finna att för att lyckas bäst i den här typen av situation krävs optimism.

Hur gör jag då för att träna mig själv eller någon annan i att bli mer optimistisk? Det första man behöver veta är att det går att träna. Man kan lära sig det! Vissa verkar redan vara duktiga på det, men med träning kan vi alla bli bättre. Grundbulten i det är att ha en tilltro till sin egen förmåga. Vår förmåga att genomföra något präglas starkt av hur vi uppfattar vår förmåga att genomföra något. Några sätt att börja på kan till exempel vara:

  • Tvinga sig själv tänka formulera optimistiska och positiva tankar, för att balansera de negativa och pessimistiska tankarna som kanske florerar. Säg optimistiska saker till dig själv!
  • Identifiera detaljer du faktiskt kan påverka och fundera på hur du gör för att påverka dem. Tänk specifikt och fokusera på att utveckla just den detaljen!
  • Visualisera! Träna dig på att se dig själv i en viss situation, så ökar chansen att du ser dig själv uppnå din målbild. Läs mer här!

I grund och botten gäller samma principer som vi skrev om i artikeln om flow: att träna och utmana dig själv på rätt nivå. För att kunna tänka optimistiskt krävs att du känner att du kan klara det, alltså att du blir utmanad på rätt nivå. För att kunna känna att du kan klara det så måste du träna på det praktiska genomförandet, så att du blir skickligare och känna att ditt mål är inom räckhåll.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss