Lär dig ett nytt språk snabbare med fysisk aktivitet

2020-10-14

Vill du lära dig ett nytt språk? Timmar och åter timmar av studerande väntar. Tänk om det gick att snabba på processen lite. Du har redan listat ut det - såklart att det går! Här nedan har du svaret på hur.

En läsare av våra artiklar arbetar som specialpedagog och ställde frågan om det finns någon koppling mellan språkinlärning och fysisk aktivitet. Vi har i en tidigare artikel presenterat forskning som kunnat visa att fysisk aktivitet har en tydlig koppling till ökad koncentration och prestationsförmåga, så det hade varit lätt att tänka att det skulle hjälpa språkinlärningen också, men om det är något man i forskningsvärlden är noggrann med så är det att inte generalisera kring saker man inte vet. Istället för att göra antaganden och leva efter dem bör man istället se till att ta reda på saker.

I en mycket intressant studie genomförd i Kina presenterades följande två syften:

  • Att undersöka möjliga positiva effekter av fysisk aktivitet vid inlärning av ett andraspråk där man nått en vis grad av kunnande, samt
  • Om den positiva effekten bara kan kopplas till ordinlärningsnivå eller om det också utvecklar på meningsbyggnadsnivå.

40 deltagare, bestående av en testgrupp och en kontrollgrupp, både män och kvinnor med en genomsnittlig ålder på ca 20 år, fick utgöra grunden för undersökningen. Grupperna balanserades så mycket som möjligt genom att forskarna testade deras språkliga skicklighet och deras fysiska status innan testperioden, för att minimera risken att detta kunnat påverka resultatet.

Själva studien gick ut på att deltagarna vid upprepade tillfällen skulle få se ett antal substantiv, deras översättning på deltagarens modersmål samt en bild föreställande ordet. Orden var sådana som deltagarna inte visste sedan innan. De fick också se sig ett antal verb, med sin översättning till modersmålet. Vid det efterföljande testet fick deltagarna samma substantiv och tillhörande bilder samt ett antal bilder där ordet inte stämde överens med vad som visades på bilden. Deltagarnas uppgift var att signalera vilka ord+bild-kombinationer som var korrekta och vilka som var inkorrekta. Vad gällde verben så fick deltagarna se felaktigt konstruerade meningar samt korrekt konstruerade meningar och signalera vilka som var rätt och vilka som var fel. Kontrollgruppen fick sitta på en stol i ett rum och memorera orden utan någon övrig aktivitet, medan testgruppens deltagare fick trampa på en träningscykel medan de memorerade orden. Testerna genomfördes sedan i nio steg, med några ord åt gången i varje steg.

I grafen ovan syns resultaten från del ett av testet: substantiven. I a) (överst) syns gruppernas response time, alltså hur lång tid det tagit för dem att lämna sitt svar. I b) (nederst) syns deras benägenhet att lämna rätt svar.

I grafen ovan syns resultaten från del två av testet: verben. I a) (överst) syns gruppernas response time, alltså hur lång tid det tagit för dem att lämna sitt svar. I b) (nederst) syns deras benägenhet att lämna rätt svar.

I båda fallen syntes tydliga resultat. Testgruppens deltagare var i regel snabbare och bättre på att identifiera rätt svar. Längst till höger i graferna syns också ett extra test som gjordes fyra veckor senare, där man får en inblick i hur träningen påverkat inlärningen på längre sikt. Även där syns tydliga indikationer på att träningen lämnat positiv effekt vad gäller långvarig inlärning.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss