Hade jag inte skadat knät så hade jag spelat utomlands nu

2020-01-28

"Hade jag inte skadat knät så hade jag spelat utomlands nu. Jag var verkligen en talang."

Har du hört den förut? Så många gångerna vi fått höra att en skada låg bakom det faktum att någon aldrig riktigt blev något inom sin idrott. Sant eller ej, så medför all träning en viss risk för skador (för att kontrastera ska sägas att även ingen träning innebär både risk för skador och andra typer av komplikationer och hälsobesvär). Därför kan det vara intressant att titta på vilka idrotter där risken är högre, jämfört med andra. Kanske inte så mycket för att det ska vara en starkt avgörande faktor när man väljer sin idrott - först och främst ska idrotten vara kul - men tittar vi närmare på vilken typ av skador som är vanliga kan vi först därefter bli bättre på att förebygga dem. I en tidigare artikel har vi fastslagit att hög specialisering (alltså att välja en idrott som man tränar året runt) innebär en ökad risk för skador. Allsidig träning där man tränar olika aktiviteter och övningar är att föredra ur skadesynpunkt och ofta även ur motivationssynpunkt. Skaderisken blir helt enkelt mindre och variationen gör att det är lättare att behålla motivationen. I denna artikeln får du mer information om hur stor skaderisken är i ett antal av de allra vanligaste idrotterna. Vilken idrott är de facto farligast?

I en mycket omfattande studie togs data in under 16 (!) år från 15 olika idrotter. Totalt tittade man på mer än 182.000 skador. Alla skador som krävde medicinsk kontroll och innebar minst en förlorad dag räknades in. Information från över en miljon pass (definierat som 1 idrottare som deltar i 1 tränings-/matchtillfälle) samlades in till studien. Ett gediget underlag, minst sagt. Varje idrottare fick i uppdrag att rapportera varje gång de skadat sig (så allvarligt att man förlorat minst en dags träning/match) och utifrån detta räknade man ut hur ofta skador förekom på match respektive träning. Så vad var resultatet?

Det första man fann var att skadefrekvensen under matcher var markant högre än vid träningspass. Vid match uppstod 13,8 skador/1000 pass. Jämför detta med skadefrekvensen på träning som låg på 4,0 skador/1000 pass. Skaderisken på match jämfört med träning var med andra ord mer än tre gånger så hög. Under försäsongsträningar låg skadefrekvensen på 6,6 skador/1000 pass, vilket var markant högre jämfört med skadefrekvensen under träningar mitt i säsongen (2,3 skador/1000 pass) eller eftersäsongsträning (1,4 skador/1000 pass).

Allra vanligast och totalt ungefär 15% av skadorna, var föga förvånande någon typ av ligamentskada i fotleden, det vill säga stukad fot. Risken för hjärnskakning och skadat främre korsband ökade år efter år som undersökningen gjordes. Det kan verka väldigt alarmerande, men det bör dock inte per automatik tolkas som oroväckande. Forskarna själva tror nämligen att en stor del av svaret ligger i att sjukvården blivit bättre på att upptäcka och diagnostisera dessa typer av skador. De har inte hittat belägg för att det skulle röra sig om en faktisk ökning av hjärnskakningar, däremot tror man sjukvården diagnostiserar fler misstänkta fall.

Kika på tabellen här ovan. Där ser du skadefrekvensen för matchtillfällen överst och träningstillfällen underst. Av de idrotter som undersöktes så visade det sig att två av de med högst skaderisk var amerikansk fotboll och brottning. Dessa hade en relativt hög risk för skador, både vid match och vid träning. Kanske inte så överraskande. Ishockey å andra sidan är ett mycket intressant exempel där man ofta talar om att skaderisken är stor, men där studien visar något lite annorlunda. Sporten hade en hög risk vid match, men mycket låg vid träning och lägre än till exempel fotboll, i båda kategorierna. Sett till frekvensen av skador var basket en av de sporter där det verkar vara låg risk för skador, både på match och på träning. Den överlägset farligaste sporten i denna studie var dock amerikansk fotboll, oavsett om man såg till träning eller match. Faktum är att skaderisken vid en amerikansk fotbollsträning var lika hög som vid basketens matchtillfällen. Vad innebär då allt detta?

En del sporter innebär en högre risk än andra. Visserligen kan det finnas en idé i att undvika farliga idrotter, men framför allt handlar idrott och träning om att trivas och ha roligt. Oavsett om det innebär en lite högre risk än någon annan aktivitet, så ska du hålla på med den idrott du vill. Vad detta egentligen säger är att i vissa idrotter behöver man bli bättre på förebyggande arbete. I amerikansk fotboll eller ishockey kan det handla om att utveckla mer effektiva skydd. I brottning kan det handla om att se över regelverket och högrisksituationer. Frågan är dock om det alltid är rätt väg att gå att ständigt minimera risker.

På tal om skaderisker så publicerade SVT härförleden denna artikeln. Där hävdar docenten Märit Jansson att dagens lekplatser är för säkra. I sin forskning har hon funnit att barn blir sämre och sämre på riskhantering och menar att lekplatserna är en del av problemet. På grund av alla de säkerhetsrestriktioner som finns kring upprättandet och servicen av lekplatser så utmanas aldrig barnens förmåga att göra riskbedömningar och deras utveckling blir lidande. Kanske går detta sätt att resonera även att applicera på skaderisker inom idrotten. Vi förtar en del av spänningen varje gång vi förändrar för att göra idrotten säkrare. Vi bestjäl idrottaren en av de utmaningar som gör idrotten så intressant och utvecklande, en av de saker som gör att hen väljer att utföra just den idrotten. Måhända är det inte alltid rätt väg att gå att göra precis allting säkrare?

När du läser våra artiklar kan du alltid räkna med att det finns forskning och statistik som styrker det som står i artikeln. Om du vill läsa mer så klickar du bara på någon av de blåa länkarna i texten. Där finner du alltid hela forskningsrapporterna.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss