Efterfrågan och tillgång till idrottshallar i Sverige

2019-12-10

Det råder en stor brist på idrottsanläggningar i Sverige. Två av tre kommuner vittnar om att tillgången till idrottsytor begränsar möjligheten för barn och ungdomar att idrotta. Bara en tredjedel tycker sig ha en balans mellan tillgång till idrottsytor och efterfrågan. Var tionde kommun säger sig ha en stor brist på idrottsytor, i förhållande till efterfrågan. Allt detta enligt den årliga undersökningen av kommunernas tillgång till idrottsanläggningar.

Allra värst verkar det vara i Stockholms stad, enligt denna rapport, där det visar sig att huvudstaden ligger långt efter i jämförelse med andra storstäder som Göteborg och Malmö. Ser man till exempel till tillgången till fotbollsplaner så behövs nästan dubbelt så många 11-mannaplaner för att täcka fotbollens behov. Enligt siffror från 2012 går det långt över 18.000 invånare per 11-mannaplan i Stockholms Stad, att jämföra med drygt 11.000 i Göteborg och 8.000 invånare per 11-mannaplan i Malmo. Stockholms Stad har med andra ord hälften så många 11-mannaplaner, i förhållande till befolkningsmängden, än Malmö. Liknande siffror syns även vad gäller tillgången till ishall, där det skulle behövas dubbelt så många i förhållande till befolkningsmängden. Samma historia gäller kring fullstora inomhushallar, med enda skillnaden att där finns nästan tre gånger så många inomhushallar i förhållande till befolkningsmängden i Göteborg och Malmö.

Tyvärr verkar det som sagt inte vara unikt för Stockholm, utan även resten av Sveriges kommuner vittnar om en brist på idrottsytor. Statistiken här nedan visar oroväckande siffror vad gäller efterfrågan jämfört med tillgång. Denna rapporten är baserad på svar från 244 olika kommuner i Sverige (av totalt 290).

Ser vi till denna statistik märker vi att mer än hälften av kommunernas egna analyser bekräftar att det finns en klart större efterfrågan än tillgång på idrottshallar. En tredjedel av kommunerna svarar att de ligger långt efter efterfrågan vad gäller tillgången till bad- och simhallar, ishallar och spontanidrottsplatser. Totalt sett saknas alltså idrottsytor av många olika slag i en mängd kommuner runtom i riket. En i sammanhanget positiv parentes ska emellertid framhållas: att siffrorna var ännu dystrare när samma undersökning gjordes året innan. Det har blivit lite bättre på vissa fronter, men sett till helheten så finns fortfarande enormt mycket arbete att göra.

När kommunerna får frågan hur planerna ser ut kring byggandet av nya anläggningar så ser vi trevliga siffror. 7 av 10 kommuner planerar att bygga anläggningar eller idrottsytor inom de närmsta fem åren. Förhoppningsvis kan dessa byggnationer innebära en ökad tillgång i förhållande till efterfrågan, men samtidigt ska man ha i åtanke att dessa siffror egentligen kan vara intetsägande. Vad händer med de gamla anläggningarna och idrottsytorna? De kommuner som har planer på att bygga nya, är det för att ersätta gamla anläggningar och idrottsytor som behöver tas ur bruk eller kommer det faktiskt innebära fler idrottsytor för befolkningen? Dessvärre så ser det ut som att många av dessa planerade byggnationer egentligen handlar om att de idrottsytor som redan finns är i dåligt skick. Mer än hälften av kommunerna instämmer på påståendet att det finns ett “Stort renoveringsbehov av befintliga anläggningar och idrottsytor”. Bara 16% av kommunerna svarar att det inte finns något stort behov.

Vi kan alltså se att det finns mycket stora behov av förbättring vad gäller tillgången på anläggningar och idrottsytor i de allra flesta kommunerna runtom i landet. I flera av kommunerna finns planer på att bygga nya, men samtidigt är det många kommuner som vittnar om att de anläggningar och idrottsytor som redan finns är i stort renoveringsbehov. Totalt sett verkar det alltså som att planerna på att bygga nytt finns för att de gamla idrottsytorna kryper närmare gränsen för vad som ens är brukbart.

Tiden är förbi då vi kan välja mellan att bygga nytt eller att renovera gammalt. Det går inte längre. Vi behöver göra båda delarna. En färsk undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att svenska ungdomar är stilla i genomsnitt 70% av dagens tid. Dagligen hör vi rapporter om inaktivitetens risker. Behovet av goda idrottsmöjligheter är större än någonsin och tillgången på idrottsplatser av olika slag är alldeles för låg. Det minsta vi kan göra är att ge bästa möjliga förutsättningar åt alla de som vill idrotta.

Kom igen nu kommunerna. Varje år görs nya undersökningar och varje gång ser vi samma problem. Hur länge ska ni strunta i barnens hälsa?

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss