Hur påverkar E-sport vår hälsa?

2020-03-10

Idag diskuteras ifall E-sport ska få sitt erkännande som sport eller inte. Vi vill redan här göra det tydligt att denna artikel inte kommer att handla om E-sportens erkännande som sport, utan vi kommer att lägga fokus på vad forskning säger kring E-sport. Viktigt att påpeka är att det finns relativt begränsat med forskning kring E-sport.

Vad blir vi bättre på av E-sport och vilka nackdelar finns det med spelandet?

Elektronisk sport, även kallat E-sport är ett samlingsbegrepp för olika typer av tävlingar som utförs i en virtuell miljö, det kan vara Tv-spel, datorspel eller liknande. 2014 omsattes ca 130 miljoner dollar, vilket man trodde skulle mer än dubblas till 2017. Det finns över 200 miljoner tittare, över 50 miljoner tittar på E-sport regelbundet. Det finns lika många E-sportfans som ishockeyfans, Dessa siffror är från 2015 och har stigit sedan dess. Då E-sport under senare år vuxit ordentligt har även diskussionen kring spelandets påverkan på hälsan vaknat till liv.

Det finns studier som har gjorts på tävlande i E-sport. Det visade sig att spelare kunde nå upp till 400 rörelser på tangentbordet och musen på en minut. Då båda händerna rör sig samtidigt behöver olika delar av hjärnan jobba på samma gång. Detta var en typ av ansträngning som forskare tidigare aldrig hade sett. Denna typ av påfrestning för hjärnan gör att stora mängder kortisol produceras. Kortisol även kallat ”stresshormon” har en del olika funktioner i vår kropp, bl.a. reglering av blodtryck. Det visade sig även att de tävlande kunde komma upp i puls mellan 160-180 BPM (hjärtslag per minut). Utifrån detta menade forskarna att E-sport har liknande påfrestningar som andra sporter.
Det visade sig dock att spelarna inte förstod de påfrestningarna de utsattes för, detta gjorde att de inte heller förstod hur viktig kosten samt fysisk aktivitet var för deras prestation. De hade ingen fysisk aktivitet för att stärka de kroppsdelarna som påfrestas mest vid utövandet av E-sport. Forskarna menade att flera negativa sidor hade minskats i E-sport ifall spelarna hade mer kunskap i kost och fysisk aktivitet. Ifall spelarna kunde förbereda sig betydligt bättre så hade även människor sett E-sporten som mindre skadlig.

I en artikel kritiserar författaren André Persson spelandet. Här läggs samma fokus som i tidigare nämnd forskning, alltså att kosten vid spelandet rakt av är farlig, särskilt för unga där mycket händer i kroppen. De företag som tillverkar energidrycker har ofta E-sport spelarna som huvudmålgrupp, men skulle detta kanske kunna bli ett mindre problem vid mer kunskap kring dryckerna? André lyfter även fram avtrubbning av den empatiska förmågan, detta p.g.a. att många av spelen innehåller våldshandlingar.

Som vi i början av denna artikel nämnde är detta ämne växande. E-sporten växer och mer forskning kommer troligen inom kort tid att finnas angående spelande och dess påverkan på oss människor. En sak är säkert: det är för många ett väldigt känsligt ämne.

Låt oss höra vad du tänker kring detta ämne! Vi finns på på Instagram och Facebook.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss