Hälsopromotion - förbättra din kontroll över din hälsa

2019-05-01

Vad betyder health promotion/hälsopromotion? Vad innebär begreppet? Hur skiljer det sig från health education/hälsoupplysning? De senaste åren har vi börjat kunna se begreppet dyka upp på fler och fler ställen, men det är inte helt solklart vad som menas med det. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar det så här:

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. It moves beyond a focus on individual behaviour towards a wide range of social and environmental interventions.

Hälsopromotion handlar alltså om processen att hjälpa personer “förbättra sin kontroll över, och att förbättra, sin hälsa”. Det fokuserar inte enbart på individens beteende, utan även sociala och miljömässiga faktorer. Man pratar om att hälsopromotion är att se hur man kan utveckla sin hälsosituation ur ett holistiskt perspektiv. Ett holistiskt perspektiv på hälsa innebär helt enkelt att man ser till helheten, snarare än att se de enskilda delarna.

Hur har begreppet hälsopromotion växt fram? Vi blickar tillbaka. Fram tills för ett antal decennier sedan diskuterade man sällan hälsa holistiskt. I vår tidigare artikel lyfte vi WHO:s nytänkande definition av hälsa från 1948 där man tog hänsyn till den psykiska och sociala hälsan, förutom den fysiska som man tidigare pratat mycket om. I takt med att hälsomedvetenheten ökade i samhället blev man också mer medveten om de yttre riskfaktorer som också kan påverka hälsan, förutom de inre. Hur yttre riskfaktorer kan leda till icke smittsamma sjukdomar (non-communicable diseases eller NCD’s) illustreras här nedan, i en bild från denna studie. I Sverige beräknas denna grupp av sjukdomar stå för 90% av dödsfallen.

Health Promotion

Tittar vi närmare på detta så kan vi längst till vänster se miljömässiga (yttre) riskfaktorer. Hälsopromotion innebär alltså att öka medvetenheten kring hur dessa faktorer kan påverka hälsan ur ett längre perspektiv. Fäster vi istället blicken ett steg åt höger ser vi beteendemässiga (inre) riskfaktorer som handlar mer om individens beteendemönster. Detta faller inom ramen för hälsoupplysning eller health education, alltså att öka medvetenheten kring beteenden och vanor. Hälsopromotion är med andra ord ett brett begrepp som innefattar både beteenden, vanor och miljömässiga faktorer. Målet med detta sätt att tänka är att identifiera roten till varför en del människor hamnar i ett riskbeteende och åtgärda det innan det gått för långt.

För den som vill lära sig mer om hälsopromotion rekommenderar vi att man klickar sig in på WHO:s hemsida. Här finns länkar till artiklar och webinarier där man kan lära sig mycket mer. Givetvis kommer vi också skriva mer på samma tema här på Hälsostil, så håll utkik.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss