Fysisk aktivitet leder till ökad koncentration och prestationsförmåga

2020-03-10

Att fysisk aktivitet och träning är bra för oss på många olika sätt är det få som skulle argumentera emot. Man ser fördelar i behandling och förebyggning av mängder av sjukdomar (bl.a. hjärt- kärlsjukdomar, demens, vissa typer av cancer) och bara ett sådant relativt nytt koncept som FaR (fysisk aktivitet på recept) talar sitt tydliga klarspråk. Fysisk aktivitet gör att vi mår bättre och hjälper oss att hålla oss friska.

Ett mycket aktuellt ämne är hur träning och fysisk aktivitet påverkar vår koncentration och prestationsförmåga. I landet ser vi nu flera skolor testa detta koncept som ett försök att höja studieresultaten. I Valdemarsvik ser man positiva effekter vad gäller närvaro och inlärning, sedan man startade sitt nya projekt med pulsträning varje dag. Frågan vi då bör ställa oss är om detta bara var en tillfällighet eller om det finns större vetenskaplig förankring för denna tes.

I Chile gjordes en studie på över tusen skolungdomar. Man undersökte deras tränings-/aktivitetsvanor (och en rad andra faktorer, såsom socioekonomisk status, kroppssammansättning) och jämförde sedan deras resultat på ett SIMCE-test (liknande den svenska skolans nationella prov). Studien visade att eleverna som var fysiskt aktiva mer än 4 h/vecka hade bättre studieresultat än de som var aktiva mindre än 4 h/vecka. Denna studie bekräftar dock inte teorin att fysisk aktivitet leder till högre prestationsförmåga, för det kan ju också vara så att högpresterande elever har en bättre förståelse för hälsofördelarna med fysisk aktivitet och därmed är mer fysisk aktiva. Det studien faktiskt styrker är att det finns en stark korrelation mellan fysisk aktivitet och studieresultat.

Så, kan vi bevisa att fysisk aktivitet faktiskt hjälper oss att prestera bättre i skolan eller på jobbet? Om man ser till en färsk svensk studie så: ja. Över nio år följdes ca 200 elever i två olika grupper: en grupp där man lade in 45 minuter fysisk aktivitet fem gånger/vecka och en kontrollgrupp som enbart hade vanlig idrott och hälsa två gånger i veckan. I denna studie jämförde man elevernas motoriska förmåga och hur många som hade tillräckliga betyg för att vara behöriga till gymnasiet. Resultaten visade att eleverna med extra fysisk aktivitet på schemat utvecklade sina motoriska färdigheter och att 96% (jämfört med kontrollgruppens 89%) blev behöriga till gymnasiet. Fler studier som undersökt fysisk aktivitet och dess koppling till studieresultat går att läsa om här och här.

Vad kan man då dra för slutsats? Jo, att träning är bra för oss om vi vill öka våra studieresultat. Exakt hur mycket och vad man bör träna är ännu inte helt klarlagt i forskningsvärlden, men några saker som dessa studier visar är att:

  • Minst 4 timmar fysisk aktivitet per vecka är en bra riktlinje
  • Det verkar finnas en fördel i att sprida ut det på flera dagar i veckan

Har du några fler tips till folk som vill förbättra sina studieresultat? Eller har du något annat du tycker vi borde skriva en artikel om? Skriv till oss! Vi finns på på Instagram och Facebook.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss