Fungerar det att boosta sig själv med power poses?

2019-09-14

För ett antal år sen gick forskaren Amy Cuddy ut och berättade om sin senaste upptäckt, så kallad “power posing”. Det blev snabbt ett hett debattämne världen över. Letar man reda på hennes TED Talk så har föreläsningen i nuläget nära 53 miljoner visningar, vilket vittnar om att många finner det intressant. Teorin som sådan är enkel: genom att inta en självsäker kroppshållning så kommer du känna dig bättre. Den förbättrade känslan kommer i sin tur leda till positiva effekter även på längre sikt och bygga upp ditt självförtroende.

Året är 2010 och en forskargrupp vid namn Carney, Cuddy och Yap publicerar en forskningsartikel om hur icke-verbal kommunikation kan leda till en ökning av testosteronnivåer i blodet, en minskning av kortisolet och öka risktagandet. I sin studie lät man 42 individer utföra så kallade “high-power poses” eller “low-power poses”. Respondenterna fick genomföra två high-power poses eller lika många low-power poses. Efter testet fick de spela ett spel som testade risktagandet, de fick göra en utvärdering med fokus på deras känsla av kraft eller styrka och slutligen ett salivtest där man mätte testosteron- och kortisolnivåerna i blodet. Nedan ser du de totalt fyra olika positionerna respondenterna fick inta. Respondenterna själva fick inte veta undersökningens sanna syfte utan lurades att det handlade om något annat, för att minimera risken att påverka studiens resultat.

När man senare utvärderade studiens resultat fann man att dessa två minuter av power posing var tillräckligt för att markant kunna förändra det fysiologiska, psykologiska och emotionella tillståndet hos respondenterna.

Allt det här låter ju fantastiskt, men faktum är att det inte varit helt oproblematiskt för andra forskargrupper att återupprepa studiens resultat . En större forskargrupp gjorde ett försök att reproducera studien när man lät 200 personer delta i en studie, designad att efterlikna Carney, Cuddy och Yaps. Forskargruppen fann att även deras respondenter efter studiens gång hade en högre självupplevd känsla av styrka, men man kunde däremot inte återskapa samma resultat vad gällde testosteron- eller kortisolnivåerna i blodet.

Det råder fortfarande en del oklarhet kring dessa power poses, men något som verkar stämma är att de gör att vi känner oss starkare. Cuddy själv förklarar att dessa power poses, t.ex. att breda ut armarna när vi vunnit, är något vi gör instinktivt när vi känner oss starka och att även blinda personer gör detta, trots att de aldrig sett någon annan göra det tidigare. Det här tricket fungerar alltså även om du gör det medvetet. Med så små medel som att tänka på hur vi fysiskt håller vår kropp kan vi skapa en psykologisk förändring i hur vi känner oss.

Om du har testat power poses själv eller om du bara tycker att ämnet är intressant så får du gärna skriva till oss på Facebook eller Instagram.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss