Fotbollens skador - är det farligt att spela på konstgräs?

2019-06-01

The day can now be foreseen when a qualifying match - or even the final - of a major international competition will be played on football turf.

Under de senaste decennierna har det hänt mycket i fotbollsvärlden kring utveckling av konstgräsplaner. På 60-talet började det byggas en mängd nya inomhusplaner i Sverige, men det fanns ett problem. Det var väldigt svårt att få naturgräs att överleva inomhus. Detta skapade en stor efterfrågan på konstgräs. Konstgräset vid denna tidpunkt var gjort av nylon och skilde sig avsevärt från den typ av konstgräs som vi ser på nyare anläggningar idag. Likheterna med naturgräs var relativt få. Nylongräset resulterade i brännskador och betedde sig inte som naturgräs vad gäller studs, snabbhet eller regn när man spelade på det. Jämför vi med den typ av konstgräs som används idag så är skillnaden markant. UEFA själva säger att denna tredje generationens konstgräs är “mycket likt naturgräs” och att skadebilden har förbättrats sedan de tidigare generationerna.

Det är alltså tydligt att konstgräs ses som ett naturligt steg i utvecklingen och att de stora internationella fotbollsförbunden öppnar upp för denna typ av förändring. Vi kan förvänta oss att den förändring vi ser nu kommer fortsätta, men när vi hör eller läser om folk som uttalar sig i ämnet är det långt ifrån alla som är positiva och en av de saker man diskuterar allra flitigast är skaderisken. Konstgräs har ett rykte att leda till fler skador, men finns det några belägg för detta?

2010-2011 gjordes en studie där man jämförde skadefrekvensen i svenska samt norska toppklubbar som spelade sin säsong på konstgräs jämfört med naturgräs. Man samlade in data över två säsonger. Första året deltog 12 av 16 klubbar från norska högstaligan Tippeligaen respektive 14 av 16 klubbar från svenska motsvarigheten Allsvenskan i undersökningen. Det andra året var deltagandet något högre, 14 av 16 respektive 15 av 16. Totalt deltog 496 spelare från konstgräs-klubbar och 1011 från naturgräs-klubbar, vilket ger studien en hög reliabilitet då deltagarantalet är så pass högt.

När man tittade på resultatet fann man inga signifikanta skillnader på individnivå, när man jämförde speltillfällen på naturgräs eller konstgräs. Det man kunde se var att spel på konstgräs ledde till något färre skador på muskler kring underbenet jämfört med förekomsten på naturgräs. Spel på konstgräs ledde emellertid till fler kontusioner (vanligtvis blåmärken). Lite färre av den ena typen av skador och lite fler av den andra alltså. Att spela en match på konstgräs någon gång ibland verkar alltså inte påverka skaderisken avsevärt.

Däremot - och det här är kanske mer intressant - när man jämförde förekomsten av skador i klubbar som spelade hela sin säsong på konstgräs jämfört med de klubbar som spelade på naturgräs fann man skillnader. Utespelare i klubbar som regelbundet spelade och tränade på konstgräs hade en marginellt större risk att råka ut för skador vid träning men en ganska mycket större risk vid matchspel, både på konstgräs och naturgräs. Kika på grafen nedan! En intressant parentes är att klubbar som regelbundet tränar på konstgräs dock har färre skador under vintermånaderna november och januari (uppehåll i december). Beräknar man den kumulativa skaderisken för överansträngningar över en hel säsong ligger risken för naturgräsklubbar på 32% jämfört med 40% för konstgräsklubbar. Dessa ökade risker syntes däremot inte för målvakter, som överlag har en lägre skaderisk.

Det verkar alltså som att regelbundet spel på konstgräs innebär en något förhöjd risk för skador, men man kan inte helt säkerställa att det är konstgräset i sig. Det skulle också kunna vara skiftandet av underlag. Titta en gång till på grafen ovan. Under de månader det inte är säsong (november-mars) är skillnaden i skadeförekomst inte så stor (till och med lägre vid spel på konstgräs). När säsongen sedan drar igång, och klubbar som under försäsongsmånaderna bara spelat på konstgräs, går ut och spelar en betydande del bortamatcher på naturgräs, ökar risken för skador bland dessa spelare. Det kan alltså vara så att risken beror på bytet av underlag, vilket skapar en större belastning på muskelvävnader och därmed fler överansträngningsskador.

Ser man till skadestatistiken länderna emellan är tendenserna tydligare i Sverige, vilket ytterligare befäster teorin om att det är bytet av underlag som är boven i dramat. Tänk så här: om hälften av klubbarna spelar på konstgräs och hälften på naturgräs kommer en konstgräsklubb spela ungefär 75% av sina matcher på konstgräs; alla hemmamatcherna och (nästan) hälften av bortamatcherna. Om de däremot är ensamma i ligan att spela på konstgräs kommer de spela 50% på konstgräs och 50% på naturgräs och behöva byta underlag fram och tillbaka avsevärt fler gånger och därmed utsättas för en större skaderisk. Eftersom färre klubbar i Sverige har konstgräs bör det betyda att svenska konstgräsklubbar löper större risk för skador och det stämmer alltså enligt forskningen.

Vad tycker du att man bör göra? Ska man lösa problemet genom att bara spela på naturgräs? Tror du konstgräs kan bli tillräckligt likt naturgräs för att detta inte ska hända? Går det till och med att skapa ett konstgräs som lämpar sig bättre för fotboll och minskar skaderisken jämfört med naturgräs? Vi följer utvecklingen med spänning!

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss