Hälsa - ett begrepp med perspektiv

2020-03-10

I en tidigare artikel gick vi igenom vad “hälsa” kan betyda. Begreppet i sig kan verka enkelt, men definitionen av det har varierat genom historien och varierar än idag. För att förstå begreppet bättre ska vi titta på det ur några olika perspektiv och granska det närmare.

År 1948 skapade WHO (World Health Organization) den smått revolutionerande definitionen av hälsa som vi vid det här laget känner igen:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp”

Definitionen möttes av ömsom beröm, ömsom kritik. Kritiken kretsade kring att definitionen var för vag, luddig och bred. Den kritiserades även för att man använda formuleringen “fullständigt”, vilket kan tolkas som att den fysiska och psykiska hälsan inte kan påverka eller kompensera för varandra. Berömmet, å andra sidan, handlade om att den inbegrep psykisk (psykosocial) hälsa över huvud taget. Tidigare hade man ofta skilt den fysiska från den psykiska aspekten av hälsa, något som man brukar kalla ett naturvetenskapligt perspektiv. Det naturvetenskapliga perspektivet innebär alltså man inte tror på ett samband mellan den fysiska (sjuk - frisk) och psykiska hälsan (mår dåligt - mår bra) och hur dessa två tillsammans ger oss den sammanlagda hälsan.

bild1

Ovan: Ett naturvetenskapligt sätt att tänka hälsa

Idag har de flesta istället vad man brukar kalla ett humanistiskt eller holistiskt synsätt. Där väljer man att sammankoppla de två skalorna och därmed skapa det så kallade hälsokorset. Här ser man hur både den fysiska och den psykiska hälsan påverkar den totala, sammanlagda hälsan.

bild2

Ovan: Ett holistiskt sätt att tänka hälsa

De flesta av er läsare skulle nog hävda att hälsokorset återspeglar verkligheten bättre än de två separata skalorna (Låt oss veta i kommentarsfältet om du inte tycker så!), men jag vill ge er med en liten funderare. Frågan är om inte även hälsokorset som modell blir lite tunn. I hälsokorset slår man samman psykisk och social hälsa i en och samma skala (mår dåligt - mår bra), men kanske räcker inte den tvådimensionella skalan till för att beskriva hälsan på ett fullgott sätt. Likväl som man kan vara frisk fysiskt men må dåligt psykiskt, kan man också må dåligt både fysiskt och psykiskt, men ha ett gott socialt liv som gör att man ändå orkar med sin vardag. Kanske bör skalan ritas tredimensionellt och se ut mer så här:

bild3

(psykisk hälsa = höjd; fysisk hälsa = bredd; social hälsa = djup)

Att rita om skalan är dock inte heller optimalt. Att lägga till en till dimension i skalan gör modellen mer komplicerad och själva poängen med en modell är att den ska avspegla något komplicerat fast på ett enklare vis. Med det sagt kanske hälsa istället behöver en ännu simplare definition. Den grekiska läkaren Galenos (129~199 e.Kr.) definierade hälsa på följande vis:

“Ett tillstånd i vilket vi varken lider ont eller är förhindrade från det dagliga livets funktioner.”

Denna definition är simplare och lämnar därmed mer utrymme för idén att fysisk och psykisk hälsa kan kompensera för varandra. Att vi “varken lider ont” lämnar oss med vår egen subjektiva upplevelse av hälsa. För att ta ett exempel: Även om man har ett medfött ryggproblem kanske man inte lider av det, för att man trivs med sitt liv i övrigt. Samma ryggproblem behöver inte heller betyda att man är “förhindrad från det dagliga livets funktioner”, utan ens dagliga liv kan fungera precis som man önskar. Detta sätt att definiera hälsa, till skillnad från WHO:s definition, lämnar mer utrymme till oss att tänka att fysisk och psykisk hälsa står i korrelation till varandra.

Hur resonerar du kring begreppet “hälsa”? Lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram eller Facebook.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss