Barfota eller löparskor - vad säger forskningen?

2020-03-10

De senaste åren har fler och fler diskussioner blommat upp angående barfotaskor och traditionella löparskor och det kan vara svårt att orientera sig i vad som är sant och falskt. Till en början sades det att en rejäl dämpning var skonsamt för lederna, men de senaste rönen säger istället att stötdämpande, traditionella löparskor kan innebära en ökad skaderisk. Hälsostil har därför satt sig in i forskningen för att en gång för alla reda ut vad som gäller.

Till att börja med bör vi reda ut begreppen: Barfotaskor är löparskor som ska efterlikna upplevelsen att löpa barfota. De har en karaktäristiskt tunn sula vilket ska få användaren att springa mer på mitten av foten, samtidigt som den inte ger stöd i hålfoten och inte har något häl till tå-dropp. Traditionella löparskor har en tjock sula och ett rejält stötdämpande hälparti, vilket ska absorbera den kraft som utvecklas när du sätter ned hälen. De ger stöd i hålfoten och har ett häl till tå-dropp på ungefär en centimeter. Utöver dessa två varianter finns också ett slags mellanting som oftast kallas minimalistiska skor. Dessa har också en tunn sula, lite stöd i hålfoten och ett mindre häl till tå-dropp än traditionella löparskor.

image1 image2

Häl till tå-dropp är höjdskillnaden mellan din tå och din häl i löparskon. Barfotaskor har ingen höjdskillnad, medan traditionella löparskor kan ha en höjdskillnad på över en centimeter.

Några saker är forskningen ense om: att barfotalöpning gör att vi landar mer på mitten av foten i vårt löpsteg. I praktiken medför det att vi i större utsträckning använder vår egen muskulatur för att dämpa stöten av steget. Detta gör att vi stärker muskulaturen vilket skulle kunna innebära en minskad risk för exempelvis hälsporre. En tjockare sula gör också att vi får mindre sensorisk kontroll (d.v.s. vi uppfattar inte miljön under foten lika väl som när vi är barfota), vilket också kan innebära en ökad risk för stukningar.

Å andra sidan innebär användandet av barfotaskor en ökad risk för en annan typ av skador. Glasbitar, stenar och annat som kan skada din fot är en riskfaktor med denna typen av skor. Forskning visar också att övergången mellan traditionella löparskor och barfotaskor innebär en ökad risk för överansträngningar. I och med att löpsteget förändras används vader och hälsenor mer, vilket gör att belastningen på dessa ökar avsevärt.

Skulle du kunna tänka dig att börja med barfotalöpning? Varför/varför inte? Berätta genom att kommentera eller skriv till oss på Instagram eller Facebook.

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss