Fördelar med ADHD - Hur kan idrotten nyttja diagnosen?

2020-03-10

Vi kommer i denna artikel främst utgå från läkaren Anders Hansens föreläsning “Fördel med ADHD”. Han är även författare till boken “Hjärnstark” som vi varmt rekommenderar.

Det finns statistik som visar att barn med NPF slutar idrotta tidigare än andra barn. Viktigt att påpeka här är att NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) innehåller inte bara ADHD utan även Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörningar. Varför lyckas vi inte fånga upp dessa barn? Är det kunskap, engagemang eller annat som saknas?

Nu till föreläsningen. Anders Hansen pratar om vad ADHD är, hur ADHD kan påverka personen och vilka fördelar som kan finnas med diagnosen. I Stockholms län har ca 10% av alla pojkar och ca 5,5 % av alla flickor mellan 13-17 år fått diagnosen ADHD (och i flera kommuner runt om i landet är procenten högre), procenten ökar också för varje år. ADHD innebär svårigheter med hyperaktivitet, koncentration och impulsivitet. Samtliga tillstånd ska man haft problem med sedan tidigare ålder då ADHD är något man föds med. Biologiskt så innebär diagnosen “underaktivitet i belöningssystemet”. Belöningssystemet behöver vi för att kunna rikta vår uppmärksamhet mot olika saker. Underaktiviteten leder till att man “zoomar ut” och tappar fokus. För att kompensera för denna underaktivitet gör man saker för att exempelvis få uppmärksamhet eller snabba kickar.

Viktigt att förstå är risken med att generalisera, då diagnosen sätts utifrån en skala. Om barnet har svårigheterna på en viss nivå så kan hen få diagnosen ADHD. Skalan är väldigt bred vilket gör att det kan skilja sig mycket mellan barn med ADHD, allt beroende på var på skalan de ligger.

Vilka fördelar kan då ADHD innebära och hur kan vi jobba med dessa?

Det har visat sig att det finns en hel del fördelar med diagnosen. Kreativitet - tänka utanför boxen, mycket energi, orädd - vågar satsa på nya idéer, hyperfokus, initiativrik och bra på att skaka av sig motgångar är några exempel.

Anders Hansen tar även upp små enkla tips för att arbeta med detta. Några exempel:

  • Träna på att organisera (men bara tillräckligt mycket). De ska fortfarande få utlopp för sin spontana kreativitet
  • Skriv ner idéer
  • Ständig återkoppling - detta ger den “kicken” som behövs
  • Konkreta uppgifter - tydlighet

Svårigheter kan också betyda andra styrkor. Som vi tidigare nämnt betyder ADHD svårigheter med hyperaktivitet, koncentration och impulsivitet.

  • Hyperaktivitet - kan också betyda oändlig energi
  • Koncentrationssvårigheter - kan också betyda hyperfokus
  • Impulsiv/Lättdistraherad - kan också betyda kreativ

Hur kan idrotten bli bättre på att fånga upp dessa barn/ungdomar och hur kan vi nyttja de fördelar som finns? När det gäller ADHD pratar man ofta om att det passar bättre med individuella idrotter, där de inte behöver samarbeta lika mycket med andra. Flera av de tidigare nämnda fördelarna skulle behövas i många lag. Men tittar vi på fördelarna så är många överens om att det är kanske just dessa spelare många lag behöver? De kvaliteterna är något som skulle kunna göra så att ett lag tar nästa steg. Den orädda spelaren, den väldigt kreativa spelare som gör saker utanför boxen, den spelaren som kan borsta bort en motgång i en match för att i samma match bli den avgörande spelaren.

Vi behöver lära känna våra spelare för att få ut det bästa av dem, detta gäller inte bara de med en diagnos. Det är när vi känner dessa individer och deras styrkor vi kan få dem att prestera på deras högsta nivå. När vi har denna kunskap kring ADHD och vilka fördelar som finns kan vi skapa en förståelse och därigenom inkludera och förbättra idrotten i Sverige.

Hur tycker du att idrotten kan nyttja diagnosen? Låt oss höra dina åsikter kring detta. Vi finns på instagram och facebook

Föreläsningen:
https://www.hjarnfonden.se/2018/05/fordel-med-adhd-en-forelasning-av-anders-hansen/#

Artiklarna vi skriver sammanfattar en del av den aktuella forskningsbilden. De är skapade som ett diskussionsunderlag med målsättningen att ge dig som läsare inblick i idrotts- och hälsorelaterade frågor.

Kontakta Oss